Ny sjuklönereform hotas av EU

Bönderna, transportnäringen och fiskarna kan bli utan ett högkostnadsskydd för småföretag. Förslaget om ett sådant högkostnadsskydd har stött på patrull hos EU-kommissionen. Regeringen kan nu tvingas välja mellan bönderna och en ny sjuklönereform.
Regeringen sitter i en besvärlig situation. Om EU-kommissionen säger nej till förslaget om ett högkostnadsskydd för småföretag, hotas faktiskt hela förslagets ekonomiska drivkrafter, som är regeringens främsta vapen mot att få ner de skyhöga kostnaderna för sjukskrivningarna. Förslaget är tänkt att börja gälla den första juli nästa år. Då ska arbetsgivarna betala delar av sjuklönen under en längre period. Ingen reform utan småföretagarskydd Här är högkostnadsskyddet för småföretag avgörande. Kan inte småföretagen skyddas blir det ingen stor sjuklönereform. EU-kommissionen kan stjälpa hela lasset, som en källa på regeringskansliet uttrycker det idag. Regeringen ska därför i nästa vecka göra nya påtryckningar för att övertyga EU-kommissionen om att tillåta ett högkostnadsskydd för småföretag. Då väntas också en en signal eller ett besked åt vilket håll det lutar. Regeringen har tidigare försökt tillmötesgå kommissionen med att tidsbegränsa förslaget. Finns flera alternativ Visar det sig ändå nästa vecka att det inte räcker för ett ja, så har regeringen ytterligare ett alternativ. Då kan det bli aktuellt att föreslå ett så kallat modifierat småföretagarskydd, som inte alla får ta del av. I så fall blir de konkurenskänsligaste näringarna ur EU-synpunkt, det vill säga bönder, transportsektorn och fiskerinäringen utan ett högkostnadsskydd. Om det blir ett nej i nästa vecka måste regeringen bestämma sig för vad som ska offras, bönderna eller det nya sjuklönesystemet.
Mari Forssblad mari.forssblad@sr.se