Vetenskap

Effektivt men riskabelt att klona träd

Trots vissa miljörisker skulle intensivodling av skog kunna vara en bra idé. Det har Sveriges Lantbruksuniversitet kommit fram till. Att klona en lyckad planta i stället för att driva upp nya från frön skulle maximera skogsproduktionen, men leda till bland annat minskad biologisk mångfald. (Vetenskapsradion)