Samer föreslås få mer inflytande

Samebyar ska kunna syssla med annat än renskötsel och även samer utan renar ska kunna bli medlemmar i en sameby. Regeringen ska dessutom konsultera Sametinget vid beredning av lagar och förordningar som särskilt berör samiska förhållanden. Det föreslår regeringens arbetsgrupp för rennärings- och samepolitik. (SR Norrbotten)