Dansk tidning publicerar censurerad bok

Den skadar landets säkerhet och måste stoppas, säger danska försvaret om en bok som en dansk elitsoldat skrivit om Danmarks militära deltagande i Irak och Afghanistan. Förbudskravet skulle ha tagits upp domstol i morgon, men i dag trycker tidningen Politiken hela boken som en extra bilaga.

I en demokrati råder yttrandefrihet och informationsfrihet. Medborgarna har rätt att få en komplett bild av soldaternas verklighet i krig, hävdar Politikens ansvarige utgivare Töger Seidenfaden, som med dagens extraordinära bilaga ger mer bränsle åt den senaste kontroversen om Danmarks deltagande i krig, tidigare Irak, nu Afghanistan.

Striden gäller den nu avskedade jägarsoldaten Thomas Rathsacks bok om sina erfarenheter från dessa krig, en bok ännu inte utgiven men med recensionsexemplar distribuerade till en mängd tidningar.

Boken äventyrar danska soldaters säkerhet och Danmarks förhållande till främmande makt, tänk om talibanerna läser den, skrev danske försvarsstabschefen Tim Sloth Jörgensen till landets chefredaktörer och vädjade om ett totalt förtigande.

Inför behandlingen av en formell begäran om utgivningsförbud i Köpenhamns byrätt (motsvarande svensk tingsrätt) i morgon valde tidningen Politiken att gå händelserna i förväg med att publicera boken i form av en extra bilaga till dagens tidning.

Med ett möjligen tveksamt bildspråk säger danska officersförbundet att tidningen nu får danska soldaters blod på sina händer medan landets försvarspolitiker tar det lite lugnare och menar att världen inte gått under om Politiken väntat något.

Bokförlaget njuter av gratisreklamen men tycker att tidningen gravt missbrukat citaträtten.

I själva sakfrågan, om landets försvar och danska soldater riskerar skada säger, de som läst boken att den är ganska generellt skriven och att den inte kan tänkas ge talibaner särskilt mycket vägledning. Försvarsledningen har heller inte valt att precisera vad i boken som är förgripligt.

Bengt Therner
bengt.therner@sr.se