europeiska unionen

Borgerliga blocket backade Barroso

Europaparlamentet gav i dag som väntat sitt stöd för att José Manuel Barroso ska fortsätta som kommissionens ordförande under ytterligare en mandatperiod. Barroso var rörd när han tackade för förtroendet.

José Manuel Barroso tackade efter omröstningen Europaparlamentets ledamöter för deras stöd, han riktade också ett särskilt tack till sitt hemlands, Portugals regering, som backat upp honom. Med 382 röster för, 219 emot och 117 ledamöter som avstod att rösta får Barroso den majoritet i Europaparlamentet som krävs för att få fortsätta som ordförande för EU-kommissionen.

Kommissionsordföranden är en av de tyngsta posterna inom EU, eftersom det är kommissionen som tar fram lagförslagen som ska gälla inom EU, efter att de har antagits av medlemsländerna och Europaparlamentet.

En av de första som var framme att gratulera Barroso med en kindpuss och en blomsterkvast var europaminister Cecilia Malmström, som var lättad över att beslutet nu är taget.

– Jag tycker att det är skönt att den här delen över nu. Det har varit väldigt mycket diskussioner om taktik och röstning och nu kan han gå vidare och börja arbeta med hur han tänker sig att kommissionen ska se ut.

I Europaparlamentet backas Barroso framför allt upp av EPP-gruppen där bland andra de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. Men i majoriteten bakom Barroso finns också liberaler och en del socialister. De gröna är emot Barroso, och likaså en hel del inom den djupt splittrade socialistgruppen.

Majoriteten för Barroso är också ett resultat av utgången i valet till Europaparlamentet i juni, där de borgerliga gick framåt och vänstern backade. De svenska socialdemokraterna röstade emot Barroso, och Marita Ulvskog anser att han splittrar Europaparlamentet.

– I det läge Europa befinner sig i dag, där EU faktiskt skulle kunna göra skillnad eftersom det behövs fattas beslut som det inte räcker att man fattar på nationell nivå, så är det bekymmersamt att han är en så delande kandidat. Det är ingen som kan samla partigrupperna.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se