Miljösituationen förvärrad i Gaza

Kriget i Gaza i vintras då Israel genomförde omfattande bombräder i tätt befolkade områden har förvärrat en redan dålig miljösituation, konstaterar FN:s miljöprogram Unep i en ny rapport.

– Moderna krig med moderna vapen har tyvärr mycket negativa effekter och följder för miljön det kunde man också se nu efter det relativt korta men intensiva krigandet i december och januari, säger Henrik Slotte, chef för den enhet, som granskar miljön efter konflikter vid Unep.

Efter Israels bombningar under Gazakriget i vintras beräknas 17 procent av jordbruksmarken vara förstörd och det finns nu 600 000 ton bråte efter raserade hus. En del innehåller farliga ämnen.

– I vissa fall är det bråte där det ingår asbest. Våra experter kunde konstatera att det också finns den mycket skadliga sortens asbest.

Vattensituationen har länge varit ett kroniskt problem i Gaza. För mycket folk på för liten yta, grundvattenreserverna fylls inte på i takt med förbrukningen. Men nu närmar sig vattenläget en kollaps, enligt rapporten. Under kriget förstördes vattenreningsverk och det har försämrat vattenkvaliteten ytterligare.

– Då igen hade vatten från vattenreningsverket kommit ut i terrängen och det sipprade då ned i grundvattnet innan det har renats.

Grundvattnet är försaltat och nitrathalten är på vissa platser så hög att den utgör en akut fara för spädbarn, säger Henrik Slotte.

– Vattnet är inte tillräckligt rent och spädbarn och spädbarn dricker vatten vilket kan leda till ett fenomen som man kallar blue baby. I värsta fall kan dessa spädbarn dö.

Blue baby-syndromet kan bero på hjärtfel, men också på flaskuppfödning där vattnet innehåller för höga nitrathalter, det leder till syrebrist hos barnet. Unep utfärdar nu en absolut rekommendation att spädbarn måste få tillgång till rent flaskvatten. Men i dag råder stora restriktioner för all införsel till Gaza.

– Det är en fråga om politisk vilja och logistik och i viss mån pengar att frakta in vatten, det är inte ett stort problem.

Unep hoppas nu att restriktionerna ska lätta så att restaureringsarbetet kan inledas. I kommande fredsförhandlingar måste man beakta miljöproblemen, säger Henrik Slotte.

– Det som vi nu gör som FN:s miljöorganisation är att vi aktivt informerar huvudstäder och alla de stora FN-organisationerna som är aktiva i Gaza och de palestinska områdena om de här miljöproblemen och speciellt om de här akuta, dramatiska frågorna.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se