Man anhållen misstänkt för terroristbrott

En 37-årig man från Stockholm är anhållen misstänkt för förberedelse eller stämpling till terroristbrott. Det är första gången som den nya lagen om terroristbrott används av en svensk åklagare.
Både åklagare och polis fortsätter att tiga om detaljerna i utredningen. Nekar till brott 37-åringens advokat Bengt Söderström säger att hans klient nekar till anklagelserna och att han inte förstår vad han är anklagad för. Han greps på tisdagsförmiddagen i en förort till Stockholm. Det misstänkta brottet rubriceras av åklagaren som förberedelse eller stämpling till terroristbrott. Första gången lagen används Det innebär att åklagaren för första gången använder den nya lagen om terrorristbrott som trädde i kraft 1 juli. Lagen kom till som ett resultat av ett EU-beslut om gemensam terroristbekämpning och innebär att man kan få strängare straff för vissa grova brott om de utförs i terroristsyfte. Det kan exempelvis handla om mord, kapning, sabotage, spridande av gift, vapenbrott eller grov misshandel. Totalt är det 18 brott som kan leda till åtal för terroristbrott. Villkor måste vara uppfyllda Men för att det ska bedömas som terrorism så måste ett antal villkor vara uppfyllda. Det första är att avsikten med gärningen är att allvarligt skada en stat eller en mellanstatlig organisation. Dessutom krävs, bland annat, att syftet är att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, eller allvarligt destabilisera eller förstöra olika grundläggande strukturer i samhället. Livstid Om villkoren är uppfyllda kan alltså ett grovt brott bedömas som terroristbrott och ge ett hårdare straff än vad brottet annars skulle kunna innebära. Många av brotten på listan har livstid i straffskalan. 37-åringen har anhållits skäligen misstänkt för förberedelse till terrorristbrott vilket är den lägre misstankegraden.
Ola Henriksson ola.henriksson@sr.se