Ljusare tider för landets mjölkbönder

För första gången sedan lågkonjunkturen slog till kommer nu tecken på att läget för landets mjölkbönder är på väg att förbättras. Och vändningen är efterlängtad säger Katarina Carlsson som är mjölkbonde på Lönnebergs gård strax utanför Jönköping.

– Det får jag väl tycka är positivt för då blir det mycket roligare igen. Egentligen är det väldigt roligt att vara bonde så man vill inte vara så där nertryckt och ledsen som blir av att det har varit dåligt, säger Katarina Carlsson.

Det har varit tuffa tider för landets lantbrukare. På bara ett år har lönsamheten halverats och ligger nu på nivåer som Katarina Carlsson aldrig tidigare upplevt under sina 15 år som lantbrukare.

– När inte pengarna räcker till så blir man lite bekymrad och går och deppar lite. Det blir inte samma nöje i det då.

Men nu kommer flera tecken som tyder på att läget för Sveriges drygt 6 000 mjölkbönder är på väg att ljusna, det säger Agneta Hjellström på branschorganisationen Svensk Mjölk.

– Dels så ser vi en ljusning på mejerimarknaden, bland annat så ser vi att BNP-tillväxten ökar i Sydostasien och det har en väldigt stor betydelse för mejerimarknaden. Vi ser att importen återigen ökar i Kina, efter melaminskandalen. Vi ser också att världsmarknadspriserna har stigit de senaste månaderna för ett antal mejeriprodukter.

Bäst tycks situationen vara för ekologiska bönder, där ökad efterfrågan i kombination med lägre priser på ekologiskt foder gjort att lönsamheten förbättrats.

Och även om det nu kommer signaler som tyder på förbättringar för landets bönder så är det fortsatt ett mycket pressat läge, och en vändning är nödvändig säger lantbrukaren Katarina Carlsson.

– Jag tror att man hade fått fundera på att lägga av med mjölkkor och som bonde för mjölkproduktionen är nerven i vårt företag. Vi har inte tagit något steg till något annat ben att stå på så vi hade nog fått lägga av som mjölkbönder så småningom.

David Svanberg
david.svanberg@sr.se

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se