Försök med konstgjort blod lyckades

De första lyckade försöken med konstgjort blod till patienter har genomförts på Karolinska Sjukhuset i Solna. Fortsätter försöken att gå bra så tror forskare på Karolinska att blodpreparatet kommer att få stor betydelse, inte minst i länder där man har svårt att hitta tillräckligt många friska blodgivare.
Det handlar om konstgjort blod som är delvis utvunnet ur röda blodkroppar från gammalt blodgivarblod som måste slängas efter en viss tid. Det gamla blodet omvandlas till ett pulver som sägs hålla i flera år om man fryser det. Blodet är utvecklat av forskare i USA och nu har man vid Karolinska sjukhuset i Solna för första gången gjort lyckade försök på människor. Kan rädda liv Pierre LaFolie är docent och överläkare på Karolinska och han säger att det här blodet kan rädda liv varje år, om det blir godkänt. – Om det håller hela vägen ut då har ju hela mänskligheten tagit ett stort steg framåt, det är som att landa på månen skulle jag vilja säga. Här har vi alltså en produkt som vi inte behöver testa i förväg och som ersätter volymer som patienten har tappat och som dessutom kan hjälpa till att transportera syrgas. I akuta situationer är det ju bråttom, inom en timme måste alla de här insatserna vara gjorda. Det är därför jag tror att det här konstgjorda blodet är så viktigt för människan. Misslyckats tidigare Flera andra tidigare försök att göra konstgjort blod har misslyckats eftersom patienternas blodkärl har dragit ihop sig när konstgjort blod har förts in i blodbanan. Bengt Hagrell är medveten om de riskerna men säger att de här försöken tvärtom visar att kärlen blir bättre på att transportera blod. Men han betonar att försöken måste få fortsätta och att det visst finns risker. – De här två substanserna är kända inom sjukvården i dag, kombinationen hur det bryts ner när man ger det och vad som kommer att hända då. Det man kan befara är att det händer något som är skadligt för något organ vid nedbrytningen, men vi har inte sett något sådant hittills. Bättre i akuta situationer Det är inte fråga om att helt byta ut blodet hos patienterna, vanligt blod har egenskaper som det konstgjorda saknar. Men som ett komplement där det råder blodbrist och i akuta situationer tror forskarna att det här blodet kan fungera bättre än vanligt blod. Om två eller tre år skulle det kunna vara ute på marknaden. Jan Näslund är en av de åtta patienter som har fått blodet och han mår bra efter behandlingen. I samband med behandlingen har han opererat in en höftledsprotes och behövde bara någon dags betänketid innan han gick med på att vara försöksperson. – Jag har en son som är född med ryggmärgsbråck och som har genomgått diverse ortopediska operationer på Karolinska sjukhuset. Jag såg det här som ett sätt att ge litegrann tillbaka i gengäld för vad vi har fått av Karolinska.
Susan Ritzén susan.ritzen@sr.se