Svårt läge för världens fattiga barn

Fattigdomen bland barn i världen är mycket värre än vad som tidigare har beräknats. Hälften av alla barn i världens fattigaste länder saknar vatten, mat eller husrum, skriver brittiska forskare i en studie de har gjort för FN:s barnfond Unicef.
Shailen Nandy, vid universitetet i Bristol, är en av dem som varit med och skrivit rapporten. Han kallar resultatet chockerande. En halv miljard barn i världens fattigaste länder lever i absolut fattigdom, enligt rapporten. Det betyder att de saknar minst två av de saker som forskarna har definierat som livets nödtorft: mat, vatten, husrum, toaletter, hälsa och utbildning bland annat. Hälften berörs Räknar man de barn som saknar minst en av de faktorerna för ett drägligt liv berör det alltså så många som hälften av alla barn i världens fattigaste länder. Studien är gjord på ett mycket omfattande material, med ett urval på över en miljon barn i 46 länder över hela världen. Brist på rent vatten största problemet Det är inte mat som barnen saknar i första hand. Det kanske är ett resultat av gott hjälparbete, tror forskarna. För mat, som många hjälpinsatser koncentreras på, kommer bara på femte plats av det som barnen saknar mest. Värre är det med toaletter och rent vatten, något som drabbar även välnärda barn, för orent vatten, eller inget vatten alls och avsaknad av toaletter leder till sjukdomar och uttorkning. Forskarna bakom rapporten hoppas att de nya resultaten ska leda till en djupare kännedom om vad som verkligen behöver göras för världens fattigaste barn. U-länderna och omvärlden som ska hjälpa de fattiga länderna borde dra lärdom av den utveckling som den rika delen av världen har gjort under 1900-talet, och satsa mycket mer på offentliga investeringar för att säkra just rent vatten och de sanitära systemen. Varierar inom regioner Forskarna poängterar också att det är lokala lösningar som måste till, eftersom resultaten varierar från region till region, också inom regionerna. Barnen i Afrika har det inte oväntat svårast. I Rwanda saknar 90 procent av barnen tillgång till rent vatten. I Mali gäller det 19 procent av barnen. – Med så mycket kunskap som möjligt om vad som verkligen behövs, är det sedan bara den politiska viljan som ska till, säger Shailen Nandy. Det finns ingen regering och ingen förälder i världen som skulle vilja att deras barn lever så här, skriver forskarna.
Maria Sjöqvist maria.sjoqvist@sr.se