Statsskulden ökar

Svenska staten kommer att behöva låna mer pengar än vad man räknat med - både i år och nästa år. Anledningen är att både privatpersoner och företag betalat mindre skatt än väntat, eftersom deras inkomster minskat i takt med lågkonjunkturen. Det uppger Riksgäldskontoret som sköter statens lån.