Nej-sidan mobiliserar inför val till EU-parlament

Förre moderata riksdagsledamoten Margit Genser och socialdemokraten och ekonomen Nils Lundgren överväger att upprätta en särskild nej-lista med både borgerliga och socialdemokratiska kandidater till parlamentet i Bryssel. Detta eftersom de är rädda för att väljarna bara kommer att få välja mellan olika ja-sägare på listorna.
Nu kraftsamlar nej-sidan för valet till EU-parlamentet i sommar. – En majoritet av svenska folket var emot EMU. Vi vet från valundersökningarna att folk vill inte ha en federation och nu ska vi ha ett parlamentsval till EU och då måste ju de här sakerna komma till uttryck, säger Margit Genser. Sätter press på ja-sidan På det här sättet sätter nej-sidan press på ja-partierna i riksdagen att släppa fram medlemmar som säger nej till EMU och som är emot det de kallar för en federalistisk utveckling av EU. De tankar som Margit Genser nu ger uttryck för är ett sätt att kräva att få in icke-federalister på ja-partiernas listor – partier som alla hade mer eller mindre stora andelar nej-sägare i folkomröstningen om EMU. Hon befarar att listorna eller framför allt kommer att bestå av det hon kallar federalister. Nils Lundgren stämmer in Även förre chefekonomen, socialdemokraten, Nils Lundgren är orolig för hur hans parti kommer att utforma sin lista. – Tre borgerliga partier och socialdemokraterna ser ju ut att nu nominera kandidater som inte har tillräcklig motståndskraft mot den ständiga tendensen att makt flyttas från medlemsländerna upp på EU-nivå. Blir det sådana kandidater så måste man tänka sig att man sätter upp andra listor, säger Nils Lundgren. Har inte bestämt sig Vare sig Margit Genser eller Nils Lundgren har ännu bestämt sig för om de ska ställa upp på någon gemensam lista eller ej. Margit Genser anser dock inte att det är ett problem med en gemensam lista för både borgerliga och socialdemokratiska icke-federalister. – Det är ju egentligen inte det som är frågan. Här är den stora frågan: hur vill vi att det framtida EU ska se ut, säger Margit Genser.
Marcus Ålsnäs marcus.alsnas@sr.se