Sverige bidrar till uppbyggnaden av Irak

Sverige är ett av de länder som nu ställer upp med pengar till att bygga upp Irak igen. Världsbanken har sagt att cirka 280 miljarder kronor behövs men hur mycket det blir vet vi först efter att omkring 70 länder och en rad FN-organ träffats i Madrid i två dagar med start på torsdagen. De är inbjudna av USA:s allierade Spanien.
I den svenska delegationen i Madrid ingår Peter Taylor, chef för Mellan Östern-avdelningen på Utrikesdepartementet. – Vi kommer att tillkännage ett åtagande om 30 miljoner dollar, säger han. Det låter inte så mycket när man talar om ett behov på 36 miljarder. – Irak är ju i grunden inget fattigt land som Afghanistan till exempel. Vad som gäller först och främst är att få landets administration att fungera, säger Peter Taylor. Först gäller det att överhuvudtaget få Irak på fötter igen, skapa lugn och få i gång en vardag. Tillgångar i oljan Landet har stora potentiella tillgångar i olja och utbildade människor. Frågan är därför hur stora pengabehoven egentligen är, säger Peter Taylor, som menar att pengarna kanske inte behöver komma från andra länder. I Sverige lever 70 000 irakier – vill de till exempel bidra till att reparera landet? undrar han. Kofi Annan byter ståndpunkt Att Sverige ställer upp på givarsidan beror på att FN:s säkerhetsråd enhälligt röstade fram en Irak-resolution. Den har gett FN en stärkt position och att generalsekreterare Kofi Annan nu deltar i Madrid i denna spansk-amerikanska konferens, trots att motsatsen hördes förra veckan, är en bekräftelse på detta, enligt den svenska diplomaten. – Vår bedömning är att FN kommer att spela en betydligt större roll än hittills, säger Peter Taylor. Vad är måttet på en lyckad konferens? – Måttet på en lyckad konferens är inte en fråga om siffror utan snarare det internationella åtagandet att stödja Irak under kommande år, säger Peter Taylor. Svalt intresse Värdlandet Spanien har varken vågat deklarera sin egen insats eller ange en nivå för en lyckad konferens. Viljan att bidra är sval, särskilt bland krigsmotståndarna Frankrike och Tyskland. Peter Taylor anser att siffror, pengar och skuldlättnader inte är allt, utan att samtalet i sig kring osäkerheten i Irak är nog så viktigt.
Alice Petrén, Madrid alice.petren@sr.se