Rumsfeld tvivlar om framgång i krig mot terrorism

En av Bush-regeringens starkaste förespråkare för krigen i Afghanistan och Irak - försvarsminister Donald Rumsfeld - ifrågasätter nu resultaten hittills av kriget mot terrorismen.
I ett internt PM till den högsta försvarsledningen i Pentagon - både den civila och militära - skriver Rumsfeld bland annat att USA står inför en lång, svår och mödosam väg i Irak och Afghanistan. Rumsfeld ifrågasätter bland annat resultaten när det gäller att krossa nätverket al-Qaeda. I PM:et väcker Rumsfeld tanken att USA egentligen inte vet om man fångar, dödar eller hindrar fler terrorister än vad som nyrekryteras. Den amerikanske försvarsministerns interna PM, som är daterat den 16 oktober publicerades på onsdagen av tidningen USA Today.