Rumsfeld ifrågasätter terrorbekämpning

USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld ifrågasätter nu effektiviteten i USA:s kamp mot terrorism. I ett internt PM som läckts till medierna och som redan orsakat politisk turbulens, uttrycker Rumsfeld visst missnöje och ställer flera utmanande frågor om terrorbekämpningen.
– Jag ställer frågor, jag svarade inte på dem, förklarade Rumsfeld, när han på onsdagskvällen pressades om skrivelsen. Den var egentligen tänkt att nå bara några av de högst uppsatta inom försvarsdepartementet och den militära ledningen. ”Hård och mödosam kamp” I promemorian förklarar försvarsministern att USA har nått blandade resultat i kampen mot al-Qaida, vad han kallar rimlig framgång i jakten på de irakiska ledarna och gör något långsammare framsteg när det gäller att spåra talibaner. Rumsfeld räknar med som han uttrycker det ” en lång, hård och mödosam kamp i Irak och Afghanistan”. Framför allt ställer han en rad utmanande frågor för att ”stimulera till nytänkande”. Frågorna handlar bland annat om USA vinner eller förlorar kriget mot terrorn, om försvarsdepartementet har förändrats tillräckligt och blivit effektivare och om USA verkligen har någon måttstock för att mäta om landet vinner kampen mot terroristerna. – Hur minskar man antalet nya terrorister, så att det är fler som fångas eller dödas än som tillkommer, frågar försvarsministern också. Försöker tona ned Både Vita Huset och försvarsdepartementet försöker tona ner det kontroversiella i Rumsfelds skrivelse. ”Han upprepar bara vad han sagt tidigare, han vill utmana till kreativt tänkande, han gör det en försvarsminister ska göra”, är några av de officiella kommentarer som hörts. Men utan tvekan skapar hans utspel viss turbulens, speciellt mot bakgrund av att Vita Huset nyligen inledde en PR-kampanj för att visa på framgångarna i terrorbekämpningen. Demokrater kritiserar Ledande demokrater har också redan tagit chansen att kritisera Bush-regeringens antiterrorpolitik. Den demokratiske presidentkandidaten, Wesley Clark, säger att Rumsfeld först nu medger vad som redan varit känt: att regeringen inte har någon plan för Irak eller för den långsiktiga kampen mot terrorism. En av de ledande senatorerna i utrikesfrågor, demokraten Joe Biden, anser att det här visar att det börjar sprida sig ett visst tvivel inom försvarsdepartementet. Skrivelsen kan också komma att användas i de fortsatta diskussionerna i kongressen om hur mycket pengar som ska spenderas i kampen mot terror. En annan fråga som debatteras i USA på torsdagen är vem som läckte promemorian och varför.
Anders Ask, New York anders.ask@sr.se