Regeringen vill se lönsam kultursektor

Uppdaterad: 15:49
Regeringen presenterar handlingsplan och avsätter 60 miljoner under tre år för en satsning på de kreativa näringarna.

Näringsminister Maud Olofsson och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth presenterade i dag vad de kallar en gemensam handlingsplan som ska stärka entreprenörskapet i den kreativa sektorn.

De 60 miljonerna ingår i den kommande budgetpropositionen och ska bland annat användas till inkubatorer som ska knyta ihop näringslivet och kultursektorn.

En inkubator hjälper ofta till med starten för nya företag genom till exempel marknadsföring och utbildning.

Enligt de båda ministrarna är svenska kreatörer duktiga på att producera men inte lika bra på att sälja sina produkter. Därför behövs en så kallad ”mäklarfunktion”, en mellanhand som ska länka samman kulturproducenter och potentiella köpare.

Dessutom ska innovation och design kombinerat med miljötänkande lyftas fram för att få fram spännande produkter.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vände sig dock mot beskyllningar om att regeringen inte uppskattar kulturens egenvärde.

– Kulturen är intressant för det övriga samhället just för att den har ett egenvärde. Kulturen bidrar med nytänkande och provocerar. För andra branscher kan det ofta vara ovant att tänka så, sa kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth under presskonferensen.

Kulturminister menade att även om inte alla kulturskapare är intresserade av att driva egna företag så är entreprenörskap viktigt för att kulturmänniskor ska kunna leva på sitt yrke.

Näringsminister Maud Olofsson framhöll att personer från kreativa sektorn i större utsträckning skulle kunna bidra till näringslivet.

– Det finns ofta för dålig kunskap om kulturskapares villkor i de traditionella näringarna. Konstnärer kan till exempel hitta kreativa lösningar i näringslivets processer, sa Maud Olofsson.

Hur de 60 miljonerna ska fördelas ville ministrarna inte gå in på utan hänvisade till den kommande budgeten.

Förra året satsat regeringen 13 miljoner i ett första steg för att stärka vad man kallar de kreativa näringarna. Då gick pengarna bland annat till Almi för att öka förståelsen för de kreativa näringarna.

Socialdemokraterna var i en kommentar i dag positiva till regeringens handlingsplan.

– Sverige är ett kreativt land. Vi har i flera år påtalat behovet av att stärka och samordna insatserna för dessa branscher. Jag välkomnar att regeringen, lagom till valet, sluter upp bakom vår linje, säger Luciano Astudillo, Socialdemokraternas talesperson i frågor om kreativa näringar.

Hanna Birath
hanna.birathr@sr.se