"Rika länder måste agera mot klimathot"

Den pågående klimatförändringen kan leda till att de framgångar som har nåtts med att bland annat minska fattigdomen i utvecklingsländer raseras, varnar Världsbanken för i sin utvecklingsrapport för 2010.

I stället riskerar fattiga länder att bli ännu fattigare och drabbas hårdare av naturkatastrofer. Klimatförändringen är ett hot mot hela världen, men störst är hotet mot utvecklingsländerna säger Världsbankens chefsekonom Justin Lin.

– 75 till 80 procent av skadorna som den globala uppvärmningen riskerar att orsaka kommer att drabba utvecklingsländerna, säger Justin Lin.

I rapporten konstateras att det blir svårt att undvika en medeltemperaturökning på två grader i världen, och redan den ökningen innebär bland annat stigande havsnivåer som hotar 60 miljoner människors hem och fler perioder av extremt väder.

Men, som troligt är, om medeltemperaturen stiger ännu mer så blir också problemen större, till exempel riskerar stora glaciärer att helt smälta och miljoner människor blir utan färskt vatten. Viktiga ekosystem som korallrev och Amazonas regnskog kan kollapsa. Översvämningarna blir värre och värmeböljorna svårare.

Många miljoner människor kommer att lida, till exempel räknar man med att ytterligare tre miljoner människor varje år kommer att dö av hunger. Fler blir också fattigare, bland annat eftersom större landområden blir obrukbara.

Martin Khor, generalsekreterare i South Center som är utvecklingsländernas samarbetsorgan, säger att de fattiga länderna får betala de rikas kalas. Han befarar att utvecklingsländerna nu står inför en ny kris länkad till klimatförändringen, nämligen att länderna slutar utvecklas.

Det är bråttom säger Martin Khor, och i Världsbankens rapport World Development Report 2010 sägs samma sak, men det är inte för sent att undvika det värsta scenariot.

Martin Khor konstaterar att mycket sagts, men att inte mycket hänt när det gäller att minska utsläppen. Han hoppas på en global överenskommelse på det stora klimatmötet i Köpenhamn. Det kan till exempel handla om att rika länder investerar i miljövänlig energiteknik i utvecklingsländer. Men framförallt, säger han, måste utsläppen minskas.

– Vi måste minska utsläppen med minst 40 procent till 2020. Men helst med 80 procent, säger Martin Khor.

Johan-Mathias Sommarström
johan-mathias.sommarstrom@sr.se