Trycket ökar på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska nyanställa 2 000 personer för att klara det ökade trycket när fler blir arbetslösa. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist i dag.

– Trycket kommer att öka. Det blir ju 250 000 fler arbetslösa nästa år jämfört med i år. Och samtidigt har vi en rehab-kedja där vi vet att säkert får 55 000 nya personer som vi ska ta hand om och försöka lotsa vidare i arbetslivet.

Förutom att arbetslösheten ökar får Arbetsförmedlingen nya uppdrag när man ska ta hand om de som lämnar sjukförsäkringen, det vill säga de som varit långtidssjukskrivna hos Försäkringskassan och förtidspensionärer som fått sjukersättning och aktivitetsstöd.

Hälften av de 2 000 nya medarbetarna på Arbetsförmedlingen kommer att bestå av arbetsförmedlare specialinriktade på rehabiliteringsområdet, sjukgymnaster, psykologer och arbetsterapeuter. Tillsammans ska de hjälpa till att få ut sjukskrivna i jobb.

– Man kan väl säga att det är ett misslyckande från samhällets sida att människor har fått vara borta så länge.

Men om  ingen har lyckats tidigare, vad är det ni gör annorlunda?

– Frågan är om personerna i fråga har varit kontaktade de senaste två åren eller senaste året. Är de medicinskt färdigutredda. Det är det vi måste kartlägga i tid.

Satsningen finansieras av 600 extra miljoner kronor som regeringen föreslår till Arbetsförmedlingen i budgetpropostionen för nästa år.

Dessutom får Arbetsförmedlingen 1,5 miljard för de kommande tre åren för sitt utökade uppdrag inom rehab-området.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se