Missförstånd försenar influensavaccin

Uppdaterad: 16:28
Vaccinet mot svininfluensan har blivit försenat en vecka. De första leveranserna kommer nu till Sverige i vecka 42, i mitten av oktober. Orsaken är att vaccindoserna måste packas om innan de kan levereras.

– Det är viktigt att förpacka det här vaccinet på ett sätt så att man hela tiden kan följa vem som får vilket vaccin. Och det innebär att man måste ändra förpackningssätt något och lägga in små lappar i de här lådorna som vaccinet finns i. Som sedan kan följa patientens journal, så att man efteråt kan veta vem som har fått vilken tillverkningsomgång av vaccinet. Som är väldigt viktigt för att kunna följa upp effekterna efteråt, säger Anders Tegnell på Socialstyrelsen.

Men varför visste man inte att man skulle göra så från början?

– Därför att det här är första gången vi kör med det här helt nya regelverket. Därför var det en viss otydlighet i exakt vilka kraven var för paketering av vaccinet.

Regelverket kommer ifrån det europeiska läkemedelsverket EMEA och orsaken till förseningen är alltså ett missförstånd från tillverkarnas sida om hur vaccinet måste märkas. Och det leder till att det då kommer en vecka senare än väntat.

Massvaccineringen kan nu tidigast dra igång den 12 oktober. Dessutom har ju det europeiska läkemedelsverket inte godkänt vaccinet än, men Socialstyrelsen räknar med att det kommer under den första veckan i oktober.

Samtidigt har smittspridningen av svininfluensan planat ut. Antalet nya fall har till och med minskat under den gångna veckan, enligt Smittskyddsinstitutets senaste rapport. Förra veckan konstaterades 137 nya fall i laboratorietester, vilket är 60 färre än veckan innan.

Så sent som för en vecka sedan trodde SMI att vi var på väg mot en topp av influensan, men nu är läget ett annat, säger Johan Carlsson, som är generaldirektör på Smittskyddsinstitutet.

– Lite förvånande kan man väl säga att det är. Samtidigt finns det förklaringar som är möjliga. Vi har en säsong som visar sig varmare, soligare och mer sommarlik än normalt sett, då influensan normalt sett inte trivs i vårt land. Många satt in har hygienåtgärder i skolor och daghem som vi möjligtvis ser effekter av, säger Johan Carlsson.

Smittskyddsinstitutets besked är fortfarande att pandemin kommer, någon gång under hösten. Exakt när kan ingen säga i nuläget.

När smittspridningen nu minskar finns risken att färre kommer att välja att vaccinera sig, men Johan Carlsson, generaldirektören på SMI, ser inte det problemet som särskilt stort.

– Om det uppfattas som om vi inte tror att det kommer någon influensa finns det en sådan risk. Men det är inte vår uppfattning, influensapandemin den kommer förr eller senare, säger han.

Mona Hambreaus
mona.hambreaus@sr.se

Karolina Lek
karolina.lek@sr.se