Socialminister Göran Hägglund

Brist på antibiotika ett globalt hot

Fler motståndskraftiga bakterier och minskat intresse för forskning kan få katastrofala följder menar forskare.

– Ett av de verkligt viktiga instrumenten som vi har för att bekämpa sjukdomar kommer att bli oanvändbart om inte saker och ting förändras, säger socialminister Göran Hägglund.

Det är gapet mellan det stadigt ökande antalet motståndskraftiga bakterier och det minskande intresset för forskning på området som är det stora hotet mot vår framtida hälsa. Det var forskarna rörande eniga om i dag.

Socialminister Göran Hägglund sa i sitt inledningstal vid det internationella expertmötet i Stockholm idag att bristen på nya antibiotika kan få katastrofala följder. Liksom socialministern var de flesta på mötet ense om att mer styrning av forskningen behövs, genom ökade anslag, nya stipendier och till exempel nya regler för patent och marknadsgarantier till.

Det handlar också om att man måste ge antibiotikan ett högre värde, det vill säga det måste kosta mer. Något som förre ordföranden för Läkare Utan Gränser, PehrOlov Pehrson reagerade emot.

– En viktig del i en global lösning är att frikoppla priset på ett läkemedel från kostnaden för forskning och utveckling. Som det är i dag så kommer läkemedelsindustrin överens med olika myndigheter om ett pris, men i det priset ingår kostnader för forskning och utveckling. Så kan man inte göra i framtiden om vi vill att alla människor ska ha tillgång till nya läkemedel. Man måste frikoppla det från allt annat, säger PehrOlov Pehrson.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se