Normer för slöja skiljer sig mellan skolor

Kvinnliga studenter som bär den heltäckande slöjan, niqab där bara ögonen syns behandlas olika beroende var de studerar.

Stockholms universitets lärarutbildning accepterar att studenter bär niqab, samtidigt vill Stockholms stad förbjuda en kvinnlig elev som studerar till barnskötare att bära samma typ av slöja.

– Undervisning handlar mycket om kommunikation, att man ska kunna avläsa uttryck i ansiktet hos en elev. En lärare ska veta att eleven har förstått eller vad eleven känner för till exempel en arbetsuppgift. Då är det rimligt att man ser lite mer än bara ögonen, säger Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm.

I januari år började Alia Khalifa läsa till barnskötare på Åsö vuxengymnasium i Västerort i Stockholm. Ganska direkt reagerade skolan på att hon bar en slöja där hela ansiktet förutom ögonen är täckt, en så kallad niqab.

Skolan anser att det blir problem om man inte ser ansiktet på studenterna, till exempel vid grupparbeten och rollspel. Alia Khalifa förstår inte de argumenten.

– Man kan studera på distans i Sverige. Där träffar inte läraren eleven heller. Ska vi förbjuda distansstudier då?

Alia Khalifa föreslog att hon skulle få sitta längst fram i klassen, för att kunna ta av sig slöjan, men skolan tycker inte att det är en bra lösning. Alia Khalifa gjorde en anmälan till diskrimineringsombudsmannen, där ärendet nu ligger. Hon får gå kvar på skolan tills det kommer ett utslag från DO. 

Men det görs olika bedömningar på olika skolor. Samtidigt som Stockholms stad alltså vill att en student ska ta av sig niqaben så accepterar Stockholms universitets lärarutbildning studenter med samma typ av slöja, där man ser ögonen genom en springa i slöjan.

– Därför att diskrimineringslagen sätter gränser för vilka ingripande åtgärder man kan göra mot personer, säger Christian Edling, jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet.

Alia Khalifa tycker att det är märkligt att reglerna är så olika.

– Det förvirrar mig jättemycket. Man kan inte heller veta när man ska söka till universitet eller liknande om man får ha det eller inte.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se