Högre vinst för Volvo

Buss- och lastbilstillverkaren Volvo redovisar en vinst på 1 298 miljoner kr för årets tredje kvartal. Det är en kraftig förbättring jämfört med vinsten på 584 miljoner kr för motsvarande period i fjol.
Volvos omsättningen uppgick till 40 511 miljoner kronor, jämfört med 41 524 miljoner kronor ett år tidigare. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 940 miljoner kr och en omsättning på 37 845 miljoner kr, enligt Reuters sammanställning. Volvo justerar upp sin prognos för totalmarknaden för tunga lastbilar i Västeuropa. Bolaget räknar nu med en marknad i linje med 2002, då cirka 214 000 tunga lastbilar såldes i Europa. I Nordamerika väntar sig Volvo fortfarande en marknad på 170 000 tunga lastbilar, enligt delårsrapporten.