Drott säljer i Göteborg

Fastighetsbolaget Drott säljer 27 fastigheter i Göteborg, varav tre tomträtter, för 1 420 miljoner kr till branschkollegan Wallenstam. Affären innebär en försäljningsvinst på 165 miljoner kr som kommer att redovisas det fjärde kvartalet i år. Försäljningen är ett led i Drotts fokusering på kommersiella fastigheter i Stockholm, heter det i pressmeddelandet.