Fångläger beskrivs som ”Nordkoreas Gulag”

I otillgängliga delar av Nordkorea finns ett 30-tal fångläger med 100 000-tals fångar som lever under vidriga omständigheter. I en ny rapportberättas om kopior av Stalin-tidens fångläger. Fångar svälter ihjäl och spädbarn vars mödrar haft förbindelser med kineser mördas. Lägren beskrivs som Nordkoreas Gulag.
Djupt inne i dalgångar omgivna av höga berg i otillgängliga delar av Nordkorea göms mer än trettio fångläger. Där finns 100 000-tals fångar som lever under de mest vidriga omständigheter. Om vittnesmålen i en rapport som just publicerats stämmer finns kopior av Stalintidens sovjetiska fångläger i dagens Nordkorea. Vandrande skelett Fångar svälter till döds. Andra tvingas arbeta under så hårda villkor att de dör av utmattning. Spädbarn vars mödrar har haft förbindelser med kinesiska män dödas. Fångar ser ut som vandrande skelett i lägren. Ett stort antal lägerfångar har amputerade fötter, fingar, händer. Ett resultat av att de tvingats att arbeta under sträng kyla. Detaljerna är många och förfärande hemska i den rapport om det som kallas Nordkoreas Gulag. 30fångar och lägervakter vittnar Rapporten har publicerats av The US Committee for Human Rights in North Korea, en oberoende människorättsorganisation som har kontor i Washington. Till sin hjälp har huvudförfattaren David Hawk haft vittnesmål från 30 tidigare fångar och lägervakter som flytt från Nordkorea. En del av de uppgifter som finns i den 125-sidiga rapporten är kända sedan tidigare men det är första gången vidrigheterna i arbetslägren skildras så detaljerat. Informationen kommer huvudsakligen från överlevande som först lyckas fly till Kina och därifrån tagit sig vidare till Sydkorea och en del andra länder. Inga bilder finns från lägren, däremot publiceras översiktliga satellitfoton från sju av lägren. Tidigare fångvaktare berättar om att de mötte människor som var kortare än normalt, människor som åldrats i förtid och många med olika defekter som förorsakats av den omilda behandlingen. Arbetar i fabriker, byggen och skogsbruk Fånglägren är arbetsläger. Fångarna gör långa dagsverken i gruvor och fabriker, inom skogsbruk och jordbruk och stora byggprojekt. En femtedel av de fångar som sätts i arbete i gruvor avlider på grund av förhållandena, berättade en tidigare fångvaktare för David Hawk som skrivit rapporten. Lätt att hamna där Att ha ett porträtt av Nordkoreas grundare Kim il-Sung som samlar damm, att gnola på en sydkoreansk poplåt kan räcka som skäl för att föras till arbetslägren. När dödstalen i lägren började stiga under 1990-talet sändes en del fångar åter till sina hem. En del av dem som återhämtade sig flydde till Kina och har kunnat bidra till skildringen av de grymma nordkoreanska lägren.
Lars Gunnar Erlandson, Bangkok lars-gunnar.erlandson@sr.se