Nya försök att få vindkraftverk på Bohuskusten

Nu gör kommunerna längs Bohuskusten ännu ett försök med etablering av så kallade vindkraftsparker. Detta trots att länsstyrelsen i Västra Götaland så sent som i vintras sa att det inte skall bli någon storsatsning på vindkraftverk längs Bohuskusten.
På torsdag presenteras ett nytt förslag på kraftig utbyggnad av vindkraft i Bohuslän. Totalt handlar det om sju olika platser med sammanlagt drygt 200 vindkraftverk. Sven-Gunnar Gunnarsson, socialdemokratisk kommunfullmäktigeordförande i Lysekil, är en av politikerna som skall besluta om förslaget. – Våra tankar är att det skulle kunna bli en vindkraftspark och inte en pinne utkastad här och där. Det ska ge lite effekt på näten. Kommuner och regionen samarbetar Arbetet med att ta fram förslaget har letts av gruppen Vindkraft Bohuslän, ett samarbetsprojekt mellan åtta kommuner längs kusten. I gruppen ingår, förutom politiker, representanter för länsstyrelsen och Västra götalandsregionen. Två platser, en utanför Tjörn och en utanför Orust som finns med i förslaget ligger i närheten av områden där Miljööverdomstolen redan i november 2001 sa att det inte skall byggas några vindkraftverk. Trots det vill nu gruppen pröva de här platserna igen. – Vi ser det som ett bra vindkraftsläge, säger Sven-Gunnar Gunnarsson. Är det vettigt att ta fram ett sådant förslag om man redan vet att här inte bör ligga vindkraft, som till och med domstol slagit fast? – Man måste pröva en sådan här fråga vid ett par tillfällen, tycker jag. Hur stora möjligheter tror du att ni har att få gehör för Orskären utanför västra Tjörn? – Jag kan inte spekulera i några procent. Det är ju som det är. Jag har inget emot vindkraft men det får inte vara här. Du menar att det ofta är det som är argumentet från motståndarna? – Ja, jag har hört rätt mycket sådana argument. Massivt motstånd Så här långt har motståndet mot utbyggnad i de kustnära områden varit mycket stort på flera håll. Lokala föreningar har bildats som arbetat mot etablering i de kustnära områdena. Hans-Erik Strömvall är ordförande i Samrådsgruppen Västra Tjörnkusten, och han är mycket kritisk till det nya förslaget. – Jag tror att många människor upplever det som en stor provokation att man nu åter planerar ett vindkraftsområde så nära ett ställe som landets högsta juridiska instans, Miljööverdomstolen, fastslagit som klart olämpligt i en tidigare dom. Hur kommer ni agera kring den här rapporten som politikerna nu ska ta ställning till? – Vi kommer att bevaka ärendena noga. I de fall det behövs också givetvis få det prövat i de instanser som finns, säger Hans-Erik Strömvall, ordförande i samrådsgruppen Västra Tjörnkusten.
Sten Ola Berdenius, Göteborg stenola.berdenius@sr.se