Hushållens kostnader fortsätter stiga

Hushållens kostnader för värme, vatten, avlopp, el och avfallshantering fortsätter att stiga betydligt mer än konsumentpriserna i stort.

Det visar årets Nils Holgersson-rapport som tas fram av Bostadsbolagens intresseorganisation Sabo i samarbete med HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Fastighetsägarna.

Det senaste året har avgifterna ökat med sammantaget 5,1 procent, medan konsumentprisindex stigit med 0,2 procent.

I år är det framförallt elnätsavgiften som stigit mycket, 7,2 procent.