Skandiaturerna – det började i april

Frågan är alltså om det ställdes några frågor och vilka frågor i så fall, till Leif Victorin när han tillträdde som tillfällig vd för Skandia i april. Eftersom ingen av Skandias nuvarande direktörer vill bli intervjuad och kommunikationschefen Odd Eiken får ta stöten på torsdagen, så väljer vi att gå till arkivet.
På Skandias bolagsstämma den 15 april i år avstod dåvarande vd:n Lars-Eric Petersson sin lön för resten av året och erbjöd sig att arbeta för en symbolisk krona för att blidka kritiken. Men det hjälpte inte utan han fick sparken samma kväll av den nyvalda styrelsen. Tillsatte arbetsgrupper om etik Den styrelsen tillsatte på kvällen arbetsgrupper med uppgift att granska företagets redovisning, ersättningar till ledningen och etik. Nyvalde styrelseordföranden Bengt Braun sa så här på presskonferensen dagen efter, den 16 april: – Det är inte så att vi misstänker att det finns oegentligheter men det är viktigt att ägare och omvärlden vet att vi tar det här på allvar, sa Bengt Braun. Men varför tillsätter ni då arbetsgrupper, då är det bara ett spel för gallerierna? – Den här gruppen ska se över de riktlinjer som redan finns och se till att de är relevanta och se till att det finns system för att följa upp och implementera dem, sa Bengt Braun. Det är resultatet av dessa granskningar som nu kommer upp på bordet. Hittills har minst ett 15-tal Skandiachefer och anhöriga fått lägenheter av Skandia. Rydbecks utredning pekar ut sex Den utredning som görs av advokat Otto Rydbeck har pekat ut sex icke namngivna direktörer som kan ha begått brott, det handlar om trolöshet mot huvudman och betalningssäkringar har gjorts och det kan bli frågan om stämningar. Den man som i den starka turbulensen efter Lars-Erik Peterssons avgång tog över tillfälligt var Leif Victorin med 30 år som anställd i Skandia som han lämnade för sex år sedan, 1997 och gick i pension. Han sa så här den 16 april: – Jag har fått det här uppdraget under en övergångsperiod. Jag har tackat ja till det för att jag känner väldigt starkt för det här bolaget och tror att jag kan hjälpa till med min erfarenhet under den period som behövs, sa Leif Victorin. Tf vd ordnade lägenheter åt barnen På torsdagen framkom att Leif Victorins båda döttrar har fått lägenheter i Skandia Livs fastigheter. Det skedde 1995 och 1996. I ett pressmeddelande från Skandia på torsdagen skriver ordförande Bengt Braun: ”Det är min bestämda uppfattning att lägenhetsförmedlingarna till Leif Victorins barn stod i överensstämmelse med de regler som gällde vid den tiden”. Den fråga som kan ställas idag är om det finns någon person i ledande befattning i Skandia som inte har fått lägenheter enligt de regler som gällde vid den tiden.
Tommy Fredriksson tommy.fredriksson@sr.se