Riksdagspartier oroliga för SD i kyrkoval

I morgon är det val i Svenska kyrkan. I förra kyrkovalet gick Sverigedemokraterna fram, och nu är flera av riksdagspartierna oroliga att partiet ska få nya framgångar som kan ge partiet medvind även i nästa riksdagsval.

Ett lågt valdeltagande skulle kunna gynna Sverigedemokraterna. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund hoppas därför på att fler röstar än i förra valet år 2005.

– I Sverige har vi ett högt medlemstal, det är många människor som är medlemmar i Svenska kyrkan. Deltar man inte i valet så innebär det också att man lämnar över beslutandemakten till andra personer som kanske bärs av andra värderingar. Därför är det väldigt viktigt att många människor går och röstar, säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.

I kyrkovalet på söndag får 5,6 miljoner av medlemmarna i Svenska kyrkan rösta, det vill säga alla över 16 år.

Valdeltagandet har varit lågt de senaste kyrkovalen, i snitt har runt 12 procent av medlemmarna tagit sig till valurnorna.

Sverigedemokraterna har lyckats bättre i kyrkovalet än i riksdagsvalen. I förra valet 2005 fick Sverigedemokraterna 4 mandat i kyrkomötet av totalt 251 mandat. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan ser en risk med att Sverigedemokraterna får ännu fler röster i kyrkovalet den här gången. Då kan kyrkan bli en mer konservativ kraft i samhället menar han.

– Risken är då uppenbar att vi får in krafter som försöker se till att kyrkan blir en mer isolerad och konservativ kraft i vårt samhälle. Jag tror att det vore olyckligt för att jag tror att de allra flesta människor i vårt land känner starkt för alla människors lika värde och därmed också lika rätt att leva sina egna liv, säger Baylan.

Sverigedemokraternas vice partiledare Jonas Åkerlund bekräftar att Sverigedemokraterna hoppas på ett lyft i opinionen, men säger att det bara är en av orsakerna till att partiet ställer upp i valet.

– Framgång föder framgång. Går det bra i kyrkovalet så är det sannolikt att det är gynnsamt för oss när vi kommer till nästa val. Men det är inte det som är bevekelsegrunden för att vi ställer upp i kyrkovalet. Kyrkan har ett egenvärde för oss, och vi ställer upp i kyrkovalet därför att vi vill hjälpa till att få en bättre kyrka än vad vi har idag, säger Jonas Åkerlund.

Lotta Karlsmark
lotta.karlsmark@sr.se