Kritiseras för långa utredningstider

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar polisen och åklagarmyndigheten i Göteborg för långa utredningstider.

Kritiken gäller 18 utredningar av grov brottslighet hos Göteborgspolisen och sex hos åklagarmyndigheten i Göteborg, som i en del fall har tagit nio månader.

Båda myndigheterna försvarar sig med att de har bristande resurser.

JO har tidigare kritiserat Göteborgspolisen för långsamma handläggningstider för bedrägeriutredningar, och speciellt för två fall av sexuellt utnyttjande av barn.