Vibrerande armband ska minska olyckor

Ny teknik ska göra arbetsmiljön säkrare vid vägarbeten. Snart lanseras ny teknik där vägarbetarna får veta när en bil närmar sig för fort genom ett vibrerande armband.

– En av de största farorna är att trafikanter kommer in för fort i arbetsområdet. Att de inte observerar vägarbetet i tid och därför har för hög hastighet. De flesta trafikanterna håller en god fart men vissa kommer alldeles för fort. I de lägena gäller det att varna vägarbetarna på ett lämpligt sätt i tid så vägarbetarna hinner agera, säger Urban Eriksson, samordningsansvarig på Svevia, tidigare Vägverket produktion.

Varje år skadas omkring 200 personer och fyra eller fem omkommer i olyckor vid vägarbeten. En tiondel av dessa är vägarbetare. Därför har man tagit fram systemet E-road safety.

– Systemet går ut på att både informera trafikanterna om att de kör för fort men samtidigt varna vägarbetarna. Hittills har man jobbat med i första hand försökt avleda trafiken från ett vägarbete. I andra hand att hålla bilarna på ett bra avstånd från vägarbetet.

– I vissa situationer räcker inte detta. Då krävs det nya lösningar och då vill vi använda modern teknologi och det gör vi genom armband som vibrerar. De vibrerar så att vägarbetarna förstår hur många fordon det rör sig om och vilken grad för fort som trafikanter kör.

Samtidigt som armbanden varnar vägarbetarna informeras bilisterna om att de kör för fort via elektroniska skyltar. Skyltarna har funnits i några år, men varningssystemet är nytt. Och systemet fungerar. När den har provats har vägarbetarna varit nöjda och andelen trafikanter som kört för fort in i vägarbetsområdet har sjunkit från 65 procent till 45 procent.

– Vi är först i världen med detta, det är nytt att göra helheten. Samtidigt så är det ett så enkelt system, det bygger på befintliga teknologier som vi integrerar. Det är en klockren tillämpning för att nå riktig nytta, säger Urban Eriksson.

Benedikta Cavallin
benedikta.cavallin@sr.se