Tyskland

Godkänner snart Lissabonföredrag

I Tyskland har överhuset i parlamentet, förbundsrådet, godkänt lagförändringar, som banar väg för ett slutligt tyskt godkännande av EU:s Lissabonfördrag.

Parlamentets underhus, förbundsdagen, har tidigare godkänt lagändringarna.

De innebär bland annat att Tysklands regering åläggs att så tidigt som möjligt och ingående informera parlamentet om EU-frågor och att parlamentet har rätt att uttala sig officiellt i vilket fråga som helst som regeringen diskuterar i Bryssel.

Det är nu bara den tyske presidenten Horst Köhler underskrift som saknas.

Förutom Tyskland är det tre EU-länder, Tjeckien, Polen och Irland, som ännu inte sagt ja till Lissabonfördraget.

I Irland hålls en folkomröstning nästa månad. Om det blir ett ja väntas också presidenterna i Tjeckien och Polen underteckna fördraget.