Provokation, säger LO om AMS-chefens nya lön

AMS-chefen Anders L Johansson har fått en kraftig löneförhöjning, med 15 procent till 94 000 kronor i månaden. För LO som idag på sitt representantskap antog riktlinjerna för vinterns avtalsförhandlingar, med maningar om återhållsamma löneökningar är höjningen ytterst provocerande, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.
– Här har socialdemokraterna gått ut och sagt att kommuner, landsting och stat ska vara mönsterarbetsgivare. Då borde man kunna vara det i det här fallet också, säger Wanja Lundby-Wedin. – Vill vi verkligen få människor att komma ut på arbetsmarknaden och ta de viktiga jobb vi har inom kommuner och landsting, då måste man också kunna betala dem. – Det här är ju ett hån, framförallt mot alla de kvinnor som för mindre än ett halvår sedan stod och hoppades på betydligt mindre löneökningar än de fick. Representantskapet möttes Samtidigt som arbetslivsminister Hans Karlsson tidigare avtalssekreterare i LO ger AMS chefen ett lönelyft långt över de nivåer som de två miljoner löntagare som snart får nya löner kan vänta sig samlades på torsdagen LO:s representantskap på Norra Latin i Stockholm. De antog som väntat den plattform styrelsen tidigare i veckan lade fram inför vinterns avtalsrörelse. Inga vare sig kommentarer eller invändningar hördes. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin talade om att vårens splittring och oenighet i såväl EMU-frågan som Kommunals kamp för högre löner lett till diskussioner som gör att förbundens enighet kring plattformen är större än i den förra avtalsrörelsen. Nya avtalssekreterare Som väntat valdes Erland Olausson till ny avtalssekreterare – efter att ha varit tillförordnad sen hans företrädare Håkan Meijer avgick i augusti. Olausson tyckte att det kändes väldigt bra. – Har man jobbat väldigt länge inom fackföreningsrörelsen så är det stort att få förtroende. Det här är ett förtroendeuppdrag och ingen anställning. Vilken är den svåraste uppgiften nu? – Den svåraste uppgiften är att få förbunden att hålla samman. Den sakligt sett svåraste uppgiften är kraven kring arbetsmiljön och sjukfrånvaron. Och den osäkerhet som finns genom att politikerna inte angett förutsättningarna, säger Erland Olausson.
Pia Lille pia.lille@sr.se