Ingen förundersökning mot Aftonbladet

Aftonbladets publicering av den omdebatterade artikeln på kultursidan om påstådd israelisk organhandel innebär inte hets mot folkgruppen judar. Det anser justitiekanslern.

Justitiekanslern har beslutat att inte inleda någon förundersökning om tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott, rapporterar TT.

JK hade fått in två anmälningar mot artikeln.

JK konstaterar att "den grundlagsfästa principen om yttrandefrihet utgör en viktig grundval för fri debatt och åsiktsbildning".