Ny studie ifrågasätter tidigare rön

Det är bara under den första tiden efter en stroke som dödligheten och risken för återfall ökar brant, visar en ny svensk studie.

Efter några månader sjunker dödligheten, återfallen och sjukvårdsbehovet till betydligt lägre nivåer och de flesta kan återvända till sitt vanliga boende. Det visar forskare vid Uppsala universitet, skriver Upsala Nya Tidning. Studien publiceras i tidskriften Stroke.

Forskarna bakom studien menar att vårdtyngden för strokepatienterna är betydligt lägre än vad som hävdats i många andra studier.

Efter utskrivning i samband med det första slaganfallet kunde tre fjärdedelar av patienterna återvända till sitt vanliga boende. Men nästan två tredjedelar behövde åtminstone något dagligt stöd från kommunens socialtjänst i form av exempelvis matlagning, städning, säkerhetslarm eller transporthjälp. Fler av dessa äldre patienter fick dock sådan hjälp redan före stroken.