Säkrare bilfärder med varnande vägar

Ett larmsystem med en intelligent väg som varnar för mötande trafik och halt väglag är ett exempel på ny svensk teknik som i veckan demonstreras på ITS-mässan i Stockholm.

– Den är ungefär lika stor som en isskrapa. Den består av olika delar. Den har den har en väldigt hård plastyta, sedan finns det solceller som är integrerade på den, batteri och elektronik. Det låter som en isskrapa i princip, säger Wolfgang Birk vid Luleå tekniska universitet.

De 12 x 14 cm stora självförsörjande plastplattorna limmas fast med 25-50 meters mellanrum längs vägens kritade linjer. Plattorna känner till exempel av bilar som passerar, temperatur och luftfuktighet. Information som sedan skickas till en basstation som i sin tur direkt ska kunna informera oss bilister.

– Enheterna kan känna igen om omkörningar är farliga eller om det finns en fara på vägen framåt som du kanske visuellt inte kan se för att det är en skarp kurva eller att det finns ett backkrön.

Liknande teknik testas i USA, Spanien och Portugal men de trådlösa plastplattorna gör det svenska systemet unikt.

Vägverket är delaktiga i forskningsprojektet och förra vintern gjordes ett första test när 200 plastplattor sattes ut på E4 mellan Luleå och Piteå. Men än dröjer det några år innan tekniken kan vara i bruk på riktigt.

– Forskningsprojektet pågår till 2012 i första steget. Någon gång i mitten på 2010-talet är en potentiell möjlighet men det hänger på många faktorer naturligtvis.

Finns det inte faror med att man förlitar sig på tekniken i stället för det sunda förnuftet när man sitter och kör bil?

– Den risken existerar naturligtvis. Att man lutar sig tillbaka och tänker att tekniken sköter allting. Vi vill se det så att det ger dig en möjlighet att upptäcka fara så att du undviker att ta en risk, säger forskaren Wolfgang Birk vid Luleå tekniska universitet.

Nils Eklund
nils.eklund@sr.se