AMS-chefens nya lön upprör LO

Alla generaldirektörer har de senaste veckorna fått löneförhöjningar av sin arbetsgivare, regeringen. För AMS generaldirektör Anders L Johansson har lönen ökat med 15 procent till 94 000 kronor i månaden. Men inför vinterns stora lönerörelse förväntar sig ju regeringen att vanliga löntagare ska hålla igen på lönekraven.
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är upprörd. – Det är helt upprörande att man gör så när vi står inför en avtalsrörelse. Arbetslivsminister Hans Karlsson, som satt AMS-chefens nya lön, vill inte ytterligare kommentera eller svara på frågor. I Dagens Nyheter idag säger han att den genomsnittliga höjningen av generaldirektörernas löner inte är högre än andra gruppers. Men hur hög har Ekot inte fått svar på. Nya förhandlingar för LO Kring årsskiftet börjar de förhandlingar som ska bestämma löneökningarna för nästan två miljoner svenska löntagare. Förberedelsearbetet har varit intensivt. Hur stora löneökningarna blir är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och ekonomi. Konjunkturinstitutet, Riksbanken, regeringen och också LO, är eniga om att låga löneökningar på någonstans mellan 3 och 3.5 procent gynnar alla. Måste gälla alla, säger KI Konjunkturinstitutet har understrukit att det måste gälla alla. Om höga chefer och tjänstemän gynnas blir återhållsamheten svår att motivera. AMS-chefen Anders L Johanssons löneförhöjning sker från den första april förra året men han vill inte se sin egen lönehöjning i det större perspektivet. – Jag har ingen kommentar till det regeringen nu beslutat, säger han till P4-programmet Efter tre. Du har inte lust att kommentera det alls? – Nej. Jag har varken kunskap eller överblick över lönebildningen, säger AMS-chefen.
Pia Lille pia.lille@sr.se