Särskild granskning av livbolagen

Finansinspektionen fick på torsdagen i uppdrag att göra en särskild granskning av livbolagens affärer.
Det är biträdande finansminister Gunnar Lund som efter uppståndelsen kring Skandia Livs affärer vill att Finansinspektionen granskar just affärer mellan ett livbolag och ett annat bolag inom samma koncern. Förhoppningen är att genomgången är klar redan före jul.