Sjukfrånvaro i offentlig sektor granskas

Det går att minska sjukfrånvaron om de anställda känner sig delaktiga, visar forskning. Nu ska forskarna granska hur det står till inom kommuner och landsting.

– Generellt sett har offentlig sektor haft högre problem med sjukfrånvaro. Men vi vet redan nu att det finns stora skillnader bland förvaltningar, kommuner och landsting, säger Magnus Svartengren som leder den nya studien och är professor i yrkes- och miljömedicin vid Karolinska institutet.

När projektet hälsa och framtid under tre år undersökte ett par tusen privata företag med mer än 75 anställda, för att se vad som kännetecknar det friska företaget, var det några faktorer som var tydliga. Om det fanns internrekryterade chefer, om det var högt i tak och om det fanns en aktiv kontakt med de sjukskrivna. Fanns dessa faktorer, då var sjukfrånvaron bara en tredjedel mot de andra, icke-friska företagen.

Professor Magnus Svartengren tror att det är direkt företagsekonomiskt lönsamt, att minska sjukfrånvaron med större delaktighet för de anställda, även om det inte ingick i projektet att bevisa det.

Nu fortsätter samma forskare en treårig studie om sjukfrånvaron inom kommuner och landsting. Kanske finns det här andra faktorer som håller nere sjuktalet och skapar den friska arbetsplatsen.

Det är lägre sjukfrånvaro på små enheter, men de stora arbetsplatserna på den offentliga sidan, behöver inte innebära ett problem, tror Magnus Svartengren.

– Om det är långt mellan toppledningen och golvet, då kan det bli problem. Men om man har en fin struktur och en tydlighet i systemet så borde det inte vara ett jättestort problem.

Magnus Svartengren vill gärna testa tanken att den offentliga sektorn kan ha dubbla roller och som kan påverka sjukdomsbilden.

– Man har anställt folk i dåliga tider som har lämnat privat arbetsmarknad och kanske det har skapat i sig en otydlighet, varför har vi de här personerna anställda, vad är vår roll?

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se