Överåklagare träffar Skandiautredare

Överåklagare Christer van der Kwast har hittills tagit emot fyra polisanmälningar mot den tidigare Skandialedningen och han räknar med att det kommer att bli fler. På fredagen träffar han Skandias utredare, advokat Otto Rydbeck, för att få mer information om granskningen av missförhållandena i företaget.
Christer van der Kwast är chef för den enhet vid åklagarmyndigheten i Stockholm som utreder korruptionsbrott och han har följt advokat Otto Rydbecks granskning av Skandia ända sedan den startade. Avvaktar granskningen Han har valt att avvakta med en egen utredning till dess att Skandia blivit klar med sin och van der Kwast säger att han inte heller räknar med att fatta ett beslut om att inleda en förundersökning ännu. – Jag behöver ha ett faktaunderlag som är korrekt. Det är ju lite vanskligt att bara lita på uppgifter från massmedia. Sedan behöver jag smälta den information jag får av Otto Rydbeck, säger Christer van der Kwast. Stort förtroende Även om överåklagaren har stort förtroende för advokat Otto Rydbeck och den utredning av Skandia som han nu genomför så räcker den inte om polisen skulle göra allvar av sitt intresse för den tidigare företagsledningen, konstaterar Christer van der Kwast. – Det är ju i så fall bara en utgångspunkt. Sedan återstår förmodligen, om det nu blir en förundersökning, ett antal förhör och det blir troligen en hel del ganska komplexa situationer som ska belysas från olika sidor, säger han.
Michael Österlund michael.osterlund@sr.se