Fullmäktigearbetet i kommunerna fungerar dåligt

Det politiska arbetet i kommunfullmäktige runtom i landet dras med problem. Allt fler beslut fattas på annat håll inom kommunen och de frågor som man ska ta ställning till är nästan alltid uppgjorda i förväg. Bland politiker höjs nu röster för att minska antalet folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige.
För få frågor på agendan, få av ledamöterna som aktivt deltar i debatterna och beslut som ofta gjorts upp i arbetsgrupper och nämnder av politiska partierna i förväg. Så ser det ut i allt fler kommunfullmäktige ute landet. Fullmäktige är den högsta beslutande instansen i kommunerna. Många beslut flyttas till tjänstemän I tidningen Kommunaktuellts sammanställning av drygt 200 kommuner uppger var fjärde ordförande i kommunfullmäktige att för många beslut flyttats över till tjänstemän eller kommunstyrelsen. Lika stor andel, var fjärde ordförande, anser också att antalet ledamöter därför skulle kunna minskas. Inställda möten I Högsby kommun i Småland ställde man in augustisammanträdet eftersom det bara fanns ett enda ärende på agendan. Ordförande Rolf Bengtsson tycker att antalet ledamöter av effektivitetsskäl borde minskas med tio personer till 31. - Jag tycker nog att demokratin är upprätthållen med 31 ledamöter, säger Rolf Bengtsson. ”Fluffiga målformuleringar” Att konkreta kommunala frågor, allt från avfallshantering till uppförandet av cykelställ, alltmer hamnat i de kommunala nämnderna och inte i fullmäktige är ett problem, anser Henry Bäck, professor vi Göteborgs universitet som studerar kommunala frågor. - Jag tror att det där är en olycklig utveckling därför att både politikerna och deras väljare vill se konkreta resultat av det politiska arbetet. Det är väldigt svårt att uppbåda den rätta entusiasmen för mer fluffiga målformuleringar och därför minskar intresset för att delta i kommunalpolitiken och det är olyckligt, säger Henry Bäck.
Magnus Thorén i samarbete med SR Kalmar magnus.thoren@sr.se