Område för område i budgeten

Mer pengar till kommunerna, höjt studiebidrag, lägre skatt för pensionärer och ett fjärde jobbsaktteavdrag. Här är de tidigare avslöjade delarna av höstbudgeten 2009.