LO tror inte budgeten främjar tillväxten

Bland ekonomer finns inte någon större enighet om vilken grad eller på vilket sätt som budgeten bidrar till att öka ekonomiska tillväxten och om det rätt väg att införa ytterligare ett jobbskatteavdrag.

Att det finns olika uppfattningar är tydligt, inte minst hos chefsekonomerna på LO och Svenskt Näringsliv. Lena Westerlund på LO tror inte budgeten är bra för tillväxten.

– Det är en budget som hanterar krisen delvis. Det är en budget som till exempel har en strukturell skattesänkning, vilket inte är en bra hantering av krisen, det så kallade jobbskatteavdraget, säger hon.

– Den ökade ekonomiska tillväxten just under nästa år i huvudsak, mycket av dessa stimulanser är tillfälliga och vi kör nu ut pengarna till kommuner och landsting och det gäller bara ett år, säger Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv.

Direkt kritik kommer från LO mot uppfattningen att jobbskatteavdrag skulle bidra till bättre ekonomisk tillväxt.

– Nu har vi en efterfrågekris, problemet är att vi saknar efterfrågan och det är brist på arbete så det främjar inte sysselsättningen utan det gör att fler människor kommer att få relativt sett lägre inkomster gentemot andra, säger Lena Westerlund.

Enligt Anders Borg bidrar jobbskatteavdragen till bättre lönebildning. Fel, tycker LO.

– Poängen med jobbskatteavdraget är att påverka löneökningstakten i de branscher och yrken där det är hög arbetslöshet så att löneökningstakten ska bli lägre för dem som har hög arbetslöshet, det tycker regeringen är en bra lönebildning, jag tycker att det är en dålig lönebildning, säger Lena Westerlund.

På den här punkten instämmer delvis även Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv.

– Det är jag inte alls säker på, men det bidrar till att människor snabbare tar jobberbjudanden.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se