Ännu en baby smittad i Västerås

Nya prover visar att ytterligare ett spädbarn vid Centrallasarettet i Västerås bär på den multiresistenta bakterien ESBL-Klebsiella. Sjukhuset har nu stängt intensivvårds-avdelningen för nyfödda. (SR Västmanland)