De som har jobb vinner på budgeten

De som tjänar på budgeten och skattesänkningarna är framför allt de som har jobb. Pensionärerna får mindre skattesänkningar.

Elsa Stenman tycker inte att det räcker.

– I och med att vi har betalat skatt under längre tid så kunde vi få någon kompensation.

Hade du hoppats på att det skulle bli det nu?

– Nej, man får inte hoppats på något.

Regeringens budget innebär att de pensionärer med minst inkomst, garantipensionärerna, får omkring 100 kronor mer i månaden efter skatt.

En pensionär med högre pension får däremot se sin inkomst minska med omkring 100 kronor nästa år bland annat eftersom bromsen i pensionssystemet slår till på grund av det dåliga läget i ekonomin, säger Gunilla Nyström, privatekonom på banken SEB.

– Hade man inte genomfört skattesänkningar nu för pensionärerna så hade pensionärerna som grupp gått kraftigt minus nästa år och nu gör man inte det.

De som tjänar mest på regeringens budget är de som har ett jobb. Genom fjärde steget i det så kallade jobbskatteavdraget får en löntagare med en inkomst på drygt 20 000 kronor i månaden sänkt skatt med ett par hundralappar.

Föräldralediga, sjukskrivna och arbetslösa får inga skattesänkningar alls eftersom de inte är i arbete.

Regeringen menar att skattesänkningarna ska ge mer pengar i plånboken att konsumera för, på sikt ska det leda till fler jobb och minskad arbetslöshet. Men arbetssökande Marina Eriksson i Luleå är skeptisk.

– Tanken är god men det är inte säkert att det blir så. Jag tycker att de hade kunnat behålla skatterna som de var och inte dra ner så mycket på Försäkringskassans bidrag och a-kassa och sådant, säger Marina Eriksson arbetssökande i Luleå.

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, tror att det kan bli fler jobb på lång sikt om det blir mer lönsamt att arbeta. Men han är skeptisk till att regeringen genomför permanenta skattesänkningar som till exempel jobbskatteavdraget utan att de är finansierade.

– Det kan skapa problem längre fram även om det just nu är okej med större budgetunderskott.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se

Nils Eklund
nils.eklund@sr.se