Svårt infria löfte om mindre utanförskap

Med ett år kvar till nästa val visar nu regeringens egna siffror att det viktigaste vallöftet, om att minska det så kallade utanförskapet, blir mycket svårt att infria.

De senaste siffrorna visar att utanförskapet är lika stort i dag som det var innan valet 2006, och att det kommer öka ytterligare framöver.

Begreppet utanförskap började användas av den borgerliga alliansen före valet 2006. Det beskriver de människor som är i arbetsför ålder men som av olika anledningar inte arbetar.

När Ekot tittar på den modell som alliansen lanserade i valrörelsen och som arbetsmarknadsdepartementet använder sig av, visar det sig att utanförskapet sjönk dramatiskt, med omkring 150 000 personer, under de två första åren efter valet 2006.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) tog upp frågan om utanförskapet på partiets framtidskonvent i november förra året:

– Fyra år kommer att förändra en hel del. Men vi kommer att begära väljarnas förnyade stöd, för att komma ännu längre när det gäller att bryta ner det svenska utanförskapet efter valet 2010, sa Fredrik Reinfeldt.

Men vändningen kom snabbt i krisen. Nu är över en och en halv miljon människor i utanförskap igen. Det är i stort sett lika många som i valrörelsen 2006.

Siffrorna för augusti visar att utanförskapet bara har minskat med 17 000 personer, jämfört med augusti 2006. Och sett till prognoserna i budgeten kommer utanförskapet att öka fram till valet.

– Det är en lång väg, det är en mycket stor arbetslöshetschock som inträffade i världsekonomin, och det är klart att det kommer att ta tid att komma tillbaka, säger finansminister Anders Borg (M).

Därför blir det viktigt för statsminister Fredrik Reinfeldt att nyansera utanförskapsbegreppet: att det ser annorlunda ut, trots att det är lika stort.

– Det är alltså mycket färre som är långtidssjukskrivna, förtidspensionärer, det gör att det är färre kvinnor i utanförskapet. Det är en stor förskjutning som har skett, från att vara mer tung i det som är längst från arbetsmarknaden, till att ligga nära, alltså folk som precis har fått lämna arbetsmarknaden, vilket ju beror på chocken i verkstadsindustrin. Men det är ju ett mycket hoppfullare läge, för de är mycket närmare att ha haft jobb, och mycket närmare att kunna komma tillbaka till arbetslivet om konjunkturen vänder, eller om vi får rätt typ av aktiveringsåtgärder, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.


Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se