Obama vill inte förstärka i Afghanistan

President Barack Obama ger USA:s befälhavare i Afghanistan svar på tal: Inga fler soldater, ännu.

President Barack Obama säger i en tv-intervju att inga beslut i saken kommer att fattas innan USA:s strategi i Afghanistan är helt klar.

I en ännu inte offentlig rapport, som Washington Post har tagit del av, har USA:s högsta befälhavare för trupperna i Afghanistan varnat för ett totalt misslyckande i landet om inte många fler soldater skickas dit.