Försvaret klarar inte försvaret

Enligt en ny utredning klarar inte det svenska försvaret att försvara Sverige. Bland annat finns det färre insatsstyrkor än vad riksdagen beslutat om, enligt utredningen som har gjorts på uppdrag av Riksdagens försvarsutskott.
Insatsstyrkorna är tänkta att ersätta invasionsförsvaret som har skurits ner. Däremot klarar försvaret stödet till det civila samhället och fredsinsatser utomlands.