Skolverkets beslut om burka får beröm

Skolverket säger idag att skolor har rätt att förbjuda elever att bära burkor eller andra typer av slöjor som täcker ansiktet. Men verket rekommenderar skolorna att först diskutera med de elever som berörs och försöka komma fram till en gemensam lösning.
Mehmet Kaplan i Föreningen svenska unga muslimer tycker att Skolverket har fattat ett riktigt beslut – förbud löser inga problem, säger han: – Vi får tjejer som kommer att känna sig ännu mer alienerade och kanske hoppa av sina utbildningar. Vi flyttar på problemet med ett förbud, vi löser det inte. Hur ska man lösa det, menar du? – Jag tror att den väg som man nu har slagit in på där skolorna lokalt sitter ner och diskuterar med de elever som är berörda, det är den bästa vägen, säger Mehmet Kaplan. Enligt Skolverket får skolor förbjuda elever att bära burka, nikab eller annan klädsel som skymmer elevernas ansikten. Lärarna måste kunna se elevernas ansikten för att undervisningen ska fungera och klädseln kan också, till exempel, störa ordningen. Men helst vill myndigheten att skolornas personal och eleverna som vill bära såna här plagg ska tala med varandra och hitta lösningar som alla tycker är bra. Utbildningsminister Tomas Östros tycker inte att klädsel som skymmer elevernas ansikte är acceptabel. – Det är olämpligt. Därför tycker jag att Skolverkets resonemang är bra. Muslimer idag varnar för en risk att elever stöts bort av det här. Får de inte ha burkan så kommer de inte till skolan alls… – Ja jag förstår den varningen, men det får inte innebär att vi minskar vår tydlighet i vad vi tycker är acceptabelt. Det här visar på de svårigheter vi kommer att möta i allt större utsträckning när det gäller skolans värdegrund och skolans basala inriktning och där det ibland kan vara så att det kommer i konflikt med enskilda elever eller grupper av elevers intressen. Vi måste vara tydliga men vi måste också föra en dialog för att få de här eleverna med oss, säger utbildningsminister Tomas Östros.
Bengt Hansell bengt.hansell@sr.se