Kärnkraftverken höjer säkerheten

Säkerheten på de svenska kärnkraftverken ska höjas för att skydda sig mot terrorister. Bland annat ska kontrollen öka av vilka som kommer på studiebesök. Vid kärnkraftverket i Forsmark ser man just nu över vad som behöver göras.
- Det kan t ex röra sig om ett förbättrat skydd mot att köra in ett fordon med sprängämnen, det kan vara saker som utökad personkontroll och lite mer restriktiv besöksverksamhet och andra saker, säger Ingvar Berglund, säkerhetschef vid Forsmark. Stig Isaksson vid Statens kärnkraftsinspektion jobbar med att se över hur kontrollen av anläggningar och personal kan bli bättre. -Till exempel har ju terroristers sätt att agera förändrats sen regelverket kom till. SKI har ansvaret för att de svenska kärnkraftsanläggningarna har den säkerhet som behövs. I samarbete med bland annat SÄPO håller man nu på att skärpa reglerna på flera områden. Kolla studiebesök På kärnkraftsverken ska säkerheten höjas bland annat genom bättre kontroll av vilka som kommer på studiebesök, säger Stig Isaksson. -Vi kommer sannolikt inte att förbjuda besök, men vi kommer att bli tydligare på att besökare endast ska tas till utrymmen där det inte finns möjlighet att skada anläggningen. Man får byta om, får en overall på sig, man får inte ta med sig väskor osv. Man ska följa med dem noggrannare, man ska bara ta dem till utrymmen där de inte kan åstadkomma någon skada. -Det finns ju ett behov av att visa verksamheten. Utan att för den skull äventyra säkerheten och skyddet av anläggningen. Högst säkerhetsprövning Även forskningsanläggningar och kärnbränslefabriker måste ses över. De som jobbar på kärnkraftverken har högst säkerhetsprövning, eftersom det bara är där som lagstiftningen gör det möjligt att gå så långt i kontrollen. Men fler personer som jobbar med kärnkraftshanteringen borde kollas upp i registren av SÄPO innan de får jobbet, tycker SKI. -Om man nu har ansvar för en transport, man kör ett fordon till exempel, så skulle man kunna infiltrera den och åstadkomma en skada. Men för att kunna göra en sån personkontroll på fler grupper av anställda, behövs en lagändring. Önskemål om det har skickats till justitieministern. -Säkerhetsskyddslagen kom ju 1996, och det har ju hänt en del på terrorområdet sen dess, så jag tror den hade sett annorlunda ut om den kom idag, säger Stig Isaksson.
Alexander Norén alexander.noren@sr.se