Pengar rinner in till Irak

Under givarkonferensen för Irak i Madrid kommer nu löfte efter löfte om pengar till Iraks återuppbyggnad.
Enligt de senaste uppgifter ska över 30 miljarder dollar ha samlats in till Irak - enligt världsbanken behövs 36 miljarder dollar. Näst efter USA är Japan den största bidragsgivaren. Tre stora länder håller fast vid sitt beslut att inte ge några pengar. Tyskland, Frankrike och Ryssland vill avvakta till dess att det finns ett mer permanent irakiskt styre.